De essentie van onderwijs

De essentie van onderwijs

Het schooljaar loopt bijna ten einde dus tijd om te evalueren en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar met doelen, wensen en agendaplanning. Hoe ging het dit jaar? Hoe willen we het anders? En hoe gaan we dat doen? Nieuw personeel aantrekken, een nieuwe koers met onderwijsmateriaal….. maar hoe kiezen we dat? Wat past bij ons als school? Weten we eigenlijk wel wat bij ons past? Wie we als school in essentie zijn? Waarom ons lesaanbod belangrijk is voor kinderen?

Kinderen brengen ongeveer 50% van hun tijd door op school. Kinderopvang en Basisschool is daarnaast ook de eerste kennismaking met de samenleving buiten het eigen gezin.

Onderwijs geeft daardoor mede vorm aan de persoonlijkheid van het kind en een school geeft daarmee vorm aan onderdelen van de samenleving van de toekomst.

Er zijn richtlijnen in het onderwijs, het curriculum en eisen van inspectie. Maar daarbinnen heb je vrijheid met de normen en waarden die je uitdraagt, de manier waarop je met elkaar communiceert, het type lesmateriaal en de manier van lesgeven die ervoor zorgt dat ouders of docenten voor jouw school kiezen.

Bevraag met elkaar bijvoorbeeld eens wat vakken: waarom leren we topografie?

  1. Omdat het zo interessant is voor de kinderen hoe alle steden en rivieren heten in de wereld (kennis hebben)? Omdat ze stampen van plaatsnamen zo leuk vinden om te doen? (plezier)
  2. Of omdat je wilt dat kinderen zich kunnen oriënteren als ze reizen? (nuttig doel) Wat is dan nog meer interessant om te onderzoeken? Hoe je een reis uitstippelt met openbaar vervoer? Wat kan je allemaal doen met die plaatsnamen? Hoe steek je met deze kennis een les topo in? Hoe kan je daar de hedendaagse techniek bij betrekken zoals Google maps? Wat denk je dat het effect is op de motivatie van kinderen als je op deze manier lesgeeft? Welk effect heeft dat op jou als docent?

En hoe zit dat met lessen Sociaal emotionele vaardigheden (SOVA)? Waarom geven we dit?

  1. Omdat een anti-pest programma vereist is door inspectie en we het zelf ook onrust vinden geven als er gepest wordt in de groep?
  2. Of omdat je snapt dat SOVA een veel breder doel dient en raakt aan de essentie van een kind? Dat hoe ze in deze tijd persoonlijk groeien en ontwikkelen mede basis is voor hoe ze in de toekomst in het leven staan? Dat een kind überhaupt pas tot leren komt als het zich veilig en gewaardeerd voelt? En het nodige zelfvertrouwen heeft of leert omgaan met faalangst? Dat harmonie in de klas pas ontstaat als kinderen leren hoe hun eigen onbewuste overtuigingen en emoties hun gedrag sturen, waardoor het ze nu nog niet lukt om bewust te veranderen?

 

Dat je mede-opvoeder bent als school en kinderen belangrijke waarden voor later kunt bijbrengen als, ‘we zijn allemaal verschillend en vullen elkaar daardoor aan, door verschillende talenten  leren we van elkaar? Iedereen is even waardevol?’ Dat dit effect heeft op de groep, de omgang met elkaar, de sfeer en het werkplezier? Maar ook de basis is hoe een kind later in de samenleving staat en die mede vormgeeft? Dus dat je kinderen ook na wilt laten denken over hoe zij de toekomst graag zien? (Burgerschap).

En als je over die waarden nadenkt, welke waarden komen dan nog meer bovendrijven waar je als school voor staat? Wat is onze gezamenlijke essentie met het team en hoe dragen we dit uit in Sova, in de algemene omgang, in typen lesmateriaal, in communicatie intern en naar buiten?

Die essentie is wat een divers team bindt, daar putten ze teamspirit en werkmotivatie uit en hierdoor trek je betrokken nieuw personeel en nieuwe ouders met kinderen aan.

Kortom, wat ons betreft draait het om de essentie. De kern. Van ieder kind. Van de docent. Van het team als geheel. Het waarom je doet zoals je doet. Dat bewust worden. Want wat bewust is, is te beïnvloeden. Dan stuur je vanuit visie.

Meer weten hierover? Kom naar het onderwijscongres eind januari / begin februari. Alvast iets om ruimte voor in de agenda te plannen!