Hooggevoeligheid bij kinderen

Hooggevoeligheid bij kinderen, wat is dat en hoe ermee omgaan?
Hooggevoeligheid is geen stoornis maar een karaktereigenschap die heel mooi is. Helaas kan die eigenschap ook voor overprikkeling, concentratieproblemen of leerproblemen zorgen. Wilt u meer weten over de kenmerken en wilt u tips hoe u er in de klas mee om kan gaan, dan kunt u hier het Voorlichtingsblad hooggevoeligheid ouders en docenten downloaden.

Zoekt u naast algemene tips ook specifieke lessen om kinderen die prikkelgevoelig zijn te ondersteunen om zich rustiger te voelen of zich meer te concentreren? Het lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld heeft daar ruim aandacht voor.

Esther Vaders- van Dongen

Concentratie, rust en saamhorigheid bevorderen met muziek

Concentratie, rust en saamhorigheid verhogen in het onderwijs

Het is niet altijd eenvoudig voor kinderen om geconcentreerd te werken of om een rustige sfeer in de klas te creëren. Een hulpmiddel hierbij kan zijn de dag starten of afsluiten met rustige muziek, al dan niet te beluisteren met je ogen dicht. Of deze muziek op de achtergrond aan te zetten bij zelfstandig werken, uiteraard niet te hard. Muziek heeft namelijk invloed op hersengolven en hersengolven hebben weer direct te maken met gevoel en emotie.

Deze hersengolven zijn meetbaar. Het is een soort toon, een frequentie net als muziek. Die frequenties worden uitgedrukt in Hertz.

Onder andere het herseninstituut onderzocht de werking van deze hersengolven. Deze zijn onderverdeeld in verschillende frequenties met bijbehorende namen:

 • delta-golven (0,5 -4 Hertz), diepe slaap: die wil je niet hebben in je klas!
 • thèta-golven (4-8 Hertz), vlak voor het wakker worden of in slaap vallen, deze golven brengen creatieve denkprocessen op gang en bevorderen rust.
 • alfa-golven (8-12 Hertz), brengen je in een ontspannen gevoel. Je kunt je makkelijk concentreren. In deze toestand leer je het best en verwerk je informatie het snelst.
 • bètagolven (16-38 Hertz), (hyper)activiteit, je bent druk en verhit bezig en de aandacht is buiten jezelf. Je kan zelfs in een stresssituatie zijn. Je kunt in deze staat wel goed oplossingen verzinnen voor een acuut probleem, een noodgeval. Het is de vecht of vluchtmodus. Vermijdt deze muziek in je klas.

De Alpha golven en Beta golven kun je in de hersenen opwekken door muziek op die bepaalde frequenties. Op Spotify of soundcloud zijn diverse gratis af te luisteren muziekstukken te vinden die deze hersengolven activeren en daarmee de leerprestaties vergroten in de klas, door te zoeken op alpha golven of alpha waves.

 

Zo zijn er ook andere frequenties van muziek die een bepaald gevoel oproepen.

Al de volgende muziekstukken geven een gevoel van rust, en daarnaast geeft

De muziekgolven beïnvloeden dus de hersengolven, maar dat niet alleen. De muziek beïnvloedt ook water. En aangezien ons lichaam voor meer dan 60% uit water bestaat, beïnvloedt het dus ons op meerdere niveau’s fysiek, maar ook emotioneel. Hier het wetenschappelijke onderzoek van dr Masaru Emoto

Luistert uzelf en oordeel wat het met u doet….

 

Wat heeft angst te maken met wereldvrede?

Burgerschap en sociaal emotionele vorming

Wat heeft angst te maken met wereldvrede?

Wat is jouw GROOTSTE angst? Angst om iets niet te kunnen of te falen? Angst om niet goed genoeg te zijn of niet gerespecteerd te worden? Angst is een grote veroorzaker van probleemsituaties, oorlogen en misdaden. Een oorzaak van ruzie, misverstanden en mislukkingen. Feitelijk is angst een illusie van de geest. Angst behoedt niet alleen voor pijn maar creëert het ook.

Een concreet voorbeeld: Ben je angstig dat je niet gewaardeerd wordt in je werk? Daaronder ligt waarschijnlijk de eigen gecreëerde pijn van een onderliggende overtuiging dat jij jezelf niet goed genoeg vindt. Dan projecteer je die blik op gebeurtenissen om  je heen. Wat er gebeurt zie je niet meer neutraal, maar je maakt je eigen waarheid waar. Wat iemand zegt of doet label je als een aanval op wie jij bent. “Goh wat heeft jouw collega een goed voorstel gedaan zeg” wordt een interpretatie “ze vinden andere collega’s beter dan ik, ze vinden mij niet bekwaam of assertief of origineel genoeg, of…..….” Vul maar in. Je voelt jouw eigen pijn weer, bent bang voor de gevolgen, voelt je machteloos en wordt misschien zelfs boos op iemand en maakt verwijten. Zo ontstaan er misverstanden en conflicten.

Onze diepste overtuigingen creëren hoe we de werkelijkheid zien  en ervaren. Ook wat er daardoor voor gebeurtenissen op ons pad komen, gevolgd door hoe we zelf doen zoals in het vorige voorbeeld. Ruzie, of gezelligheid. Successen of mislukkingen. Ook op grote schaal gebeurt dit helaas. Angst voor andere culturen, of angst voor de goedkeuring binnen in de eigen cultuur creëert onveilige of onmenselijke situaties. Is de aanstichter van oorlog. Angst voor een ‘andere’ cultuur creëert een gevoel van machteloosheid, wat op zijn beurt boosheid en haat creëert en dat lokt aanvallend gedrag uit.

Hoe werkt dit precies psychologisch gezien?

Er is een collectief ingesleten patroon van afweer op dit moment, die al minstens tienduizend jaren voor verwoesting zorgt. Namelijk de kettingreactie: Pijn –> wakkert angst aan –> wakkert machteloosheid of schuld en schaamte aan –> wakkert boosheid of pleasing (vermijdend gedrag) aan als een vals gevoel van controle. Deze hele riedel van emoties geven energie om in beweging te komen, om voor verandering te zorgen. Dus in die zin werkt het. Echter het is een negatieve spiraal van energie waar maar met moeite iets positiefs uit gecreëerd wordt.

Pas als afstand gedaan wordt van deze emoties (je komt tot rust en kijkt naar de situatie van een afstand) en je beseft dat deze reactie een ‘destructieve gewoonte’ is en er een scala van andere afweermechanismes mogelijk is, dat er heel veel andere emoties en helpend gedrag tot je beschikking staan komt er verandering. Zelfs basale Angst voor vuur, afgronden, geweld of onderdrukking kan vervangen worden door een gevoel van empowerment of door verstandig gedrag. Empowered voelen zorgt ervoor dat je vriendelijk en respectvol maar duidelijk voor jezelf opkomt of zorgt ervoor dat je op jezelf vertrouwt en weet “ik ga me redden uit deze situatie!”  In plaats van onmacht of boosheid en een ander naar beneden halen. En bewust of voorzichtig gedrag maakt óók dat je van gevaarlijke situaties wegblijft. Angst is niet nodig.

Angst gaat uit van onkunde, onmacht, onwaardigheid, ongelijkheid, tekort, bedreiging, gevaar

Empowered zijn / In je eigen kracht staan komt voort uit (zelf)acceptatie, (zelf)waardering, (zelf)compassie, (zelf)liefde, overvloed, gelijkwaardigheid, geluk, mogelijkheden, oplossingen.

Het kan een zelfde reactie teweeg brengen zoals voor je eigen belangen opkomen, maar de toon, de sfeer, het gevoel, de manier waarop maakt het grote verschil. Het is het verschil tussen conflict en vreedzaam communiceren.

Wie zich positief denken aanleert, werkt aan een positief zelfbeeld, een positief beeld van de wereld om zich heen en luistert naar zijn hart, de plek van (zelf)liefde en compassie creëert vanuit een plek van vertrouwen, tevredenheid, overvloed, geluk.

Dezelfde situatie in ons voorbeeld zou dan kunnen worden:

De eigen overtuiging: “ik ben kundig, ik heb zelfcompassie voor delen van mezelf waar ik aan mag werken.” Geeft een projectie van de verwachting: “iedereen accepteert en waardeert mij (of mijn werk) zoals ik ben.” Dat geeft een mogelijke reactie op de opmerking “Ja hé, dat vond ik ook. Ik krijg er helemaal zin van om zelf ook weer te brainstormen over vernieuwing.”

Er is geen pijn van een slecht zelfbeeld. Zonder pijn geen angst, geen kettingreactie tot boosheid en conflict.

Op grote schaal zien we dit ook. Een angst binnen in een cultuur of religie om ‘iets te doen wat eigenlijk niet oké wordt gevonden en daarna niet gerespecteerd te worden’, kan ervoor zorgen dat kinderen of familieleden onderdrukt worden om hun ware aard te tonen, om hun hart te volgen, om hun geluk na te jagen. Dit zorgt voor onvrede, voor pijn. De kettingreactie wordt opgestart en conflicten ontstaan. Als er vertrouwen heerst, dat men een goed persoon, een goede familie is doordat men waarden als respect en compassie nastreeft met de wetenschap dat niet alle “regels of richtlijnen” voor ieder individu waar of  passend kunnen zijn, dan krijgt iemand vrijheid om zichzelf te zijn, om het eigen geluk na te streven.

Een tienduizend jaar ingesleten patroon in het collectieve bewustzijn verander je niet in één dag.

Eigenlijk mag je iedere emotie als pijn, verdriet, angst, machteloosheid, schuld, schaamte, boosheid doorvoelen en als een signaal zien dat er iets moet veranderen. Beseffen dat het een oud overlevingsmechanisme is wat je niet meer dient en dat je andere opties hebt. De intensiteit van die emoties verzwakt dan.

Wat er mag veranderen begint meestal met een overtuiging binnenin. Maar het kan ook een roep om actie zijn. Zoals in je eigen kracht gaan staan. Hulp vragen. Voor jezelf opkomen. Verstandig of voorzichtig gedrag aanwenden. Kritische informatie of meningen toetsen met jouw innerlijke waarheid. Allemaal helpend gedrag buiten de negatieve spiraal. Gevoed door (zelf)liefde en (zelf)compassie.

Dus kom vooral je eigen angsten onder ogen. Daag jouw negatieve zelfbeeld uit. Wat denk jij allemaal voor negatiefs over jezelf? Bevraag dat eens, wellicht met behulp van de vragen van Byron Katie.

 • Is het waar?
 • Weet ik zeker dat het echt altijd 100 % waar is?
 • Kan ik ook tegenargumenten verzinnen?
 • Hoe voel ik me als het tegengestelde waar is, ofwel als ik deze overtuiging los laat en het tegendeel geloof?

Het helpt ook om iedere dag de dag te beginnen met vriendelijke aandacht voor jezelf. Schenk jezelf een glimlach cadeau door gewoon je lippen omhoog te krullen en dat gevoel je hele lijf te laten vullen. Geef jezelf iedere dag een gevoel, woord of gebaar van zelfliefde, een mantra als “ik ben mooi” of “ik kan het” en neem je voor de wereld om je heen te bekijken door de bril van liefde en compassie. In een eigen verzonnen ritueel van één minuut tijdens of voor het tandenpoetsen of vlak voor je uit je bed stapt.

Is er drama om je heen, neem afstand. Laat je er niet in meesleuren. Terugvallen in dat uitgesleten patroon is oh zo eenvoudig. Je laten overspoelen door emoties gebeurt helaas eenvoudiger dan in je eigen kracht blijven. Maar met zijn allen kunnen we een nieuw patroon creëren. Door heel veel herhaling van positiviteit naar jezelf en anderen. Door te focussen op de dingen waar je dankbaar voor bent. Door jezelf te accepteren, waarderen en lief te hebben zoals je bent, als je weet dat je iedere dag streeft te leren van je fouten en het goede in jezelf naar boven wil halen en je voorneemt goed voor je omgeving te zijn. Alleen als we boven zelf gecreëerde pijn en angsten uitstijgen en al deze dingen onze kinderen leren. Alleen dan kunnen we de weg vrij maken voor harmonie, respect, vrijheid, voldoening, geluk. Voor wereldvrede.

Lessuggesties.

Onderbouw: als dagopener. Sluit allemaal even je ogen en glimlach, krul gewoon je lippen omhoog. Dat geeft al een fijn gevoel he? Laat dat fijne gevoel maar door je hele lijf gaan. En zeg zacht in je jezelf: “Het is belangrijk om lief tegen mezelf en tegen anderen te doen.”

Bovenbouw

Cut the crap! Weg met jouw onzingedachten.

Iedereen denkt wel eens negatief of naar of angstig over zichzelf. Zoals, Ik kan …. Niet goed, ik ben bang dat kinderen me niet aardig vinden….Neem een stelling over jezelf in je hoofd. Beantwoord volgende vragen op kladpapier:

 • Is het echt waar wat je denkt?
 • Weet je 100% zeker dat het echt ALTIJD waar is wat jij denkt over jezelf?
 • Als ik nu eens het tegenovergestelde van mezelf denk, of iets leuks, aardigs over mezelf zeg, is dat dan ook af en toe waar?
 • Hoe voel ik me als ik dat mijn nieuwe gedachte over mezelf maak?

 

Schrijf op een vel papier een lieve, leuke aanmoedigende gedachte over jezelf op. Versier het met plaatjes of stickers of kleur erbij, maak er een mooi schilderij van.

Alle kunstwerken kunnen in de klas opgehangen worden.

 

Registreer voor NOT en maak kans op 1 jaar gratis lesmateriaal van ICMW

Bekijk de wereld eens op een andere manier
Inspirerend en verrassend is de stand van Ik Creëer Mijn Wereld (B129 hal 1 bij startersatelier)
waar u ontdekt wat Lesgeven met Verbeeldingskracht is.

Met een bijzondere stand inrichting die niet alleen met het blote oog waarneembaar is maakt u kennis met het nieuwe online lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld voor Burgerschap en sociaal emotioneel leren PO dat op de NOT gelanceerd wordt. Een drietal gratis lessen krijgt u mee.

De creatieve speelse lessen maken lesgeven leuk en bieden u diepgang door onderliggende coachtechnieken waardoor kinderen meer zelfvertrouwen en beter grip op emoties krijgen. De lessen leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor respectvol gedrag in de groep en voor de wereld om zich heen.

Het lesmateriaal zorgt ervoor dat u in 2020 met een gerust hart de controle van onderwijsinspectie op Burgerschap doorkomt zonder extra lesdruk omdat u lessen kunt inbedden in verschillende roosteronderdelen. Dus zet deze stand alvast in uw ‘must see’ list voor de beurs.

Wilt u alvast meer lezen over het lesmateriaal kijk dan op onze site gerust verder.

Registreer nu voor de NOT via onze site en maak kans op een jaar lang gratis gebruik maken van ons online lesmateriaal!

Werkt de link niet? Klik dan rechtstreeks https://www.marvel-databadge.nl/not2019/reg/?link=9590b189f9736be9506f&lan=NL

 

Ik Creëer Mijn Wereld op NOT 2019 gelanceerd

Nieuwe lesmethode PO: Verhoogt zelfvertrouwen en
stimuleert kinderen vorm te geven aan hun ideale samenleving

‘Ik creëer mijn wereld’ op NOT 2019 gelanceerd


‘Ik creëer mijn wereld’ is een nieuwe, online lesmethode voor het primair onderwijs, die leerlingen
van groep 1 t/m 8 prikkelt hun kijk op zichzelf en de wereld te verkennen. In creatieve lessen worden ze zich bewust van de kracht van hun gedachten en leren ze daarmee hun gevoel, gedrag en de wereld om hen heen te beïnvloeden. Het resultaat: speelse lessen met diepgang, meer saamhorigheid en weerbare kinderen die groots durven dromen over de toekomst. De nieuwe lesmethode wordt tijdens de NOT in januari 2019 officieel gelanceerd en kan daar direct besteld worden.

Het toekomstgerichte lesmateriaal spreekt de verbeeldingskracht van kinderen aan met mindfulness, creatieve knutselopdrachten, multimedia en spel. Daarnaast biedt het docenten verdieping, doordat coachtechnieken en psychologische talent- en gedragsmodellen vertaald zijn naar laagdrempelige en eenvoudig toepasbare (kennis)lessen om acht jaar lang mee aan de slag te gaan. Op die manier geeft ‘Ik creëer mijn wereld’ leerlingen een duurzame en echt stevige basis mee.


De kracht van gedachten ontdekken
Droom groots en begin bij jezelf is het credo van ‘Ik creëer mijn wereld’. Via kleurrijke digibordverhalen en multimediaclips krijgen kinderen een nieuwe kijk op zichzelf en de wereld om hen heen. Daarna gaat u in lessen met de kinderen aan de slag om ze bewust te maken van hun eigen gedachten, gevoel en gedrag. U leert ze dit beïnvloeden door het formuleren van positieve gedachten, met fantasie, creativiteit, verbeeldingskracht, adem en door de aandacht te richten op de binnenwereld.

De wereld om je heen positief beïnvloeden
Van daaruit richten de kinderen vervolgens weer de blik naar buiten en leren ze contact maken met anderen en de wereld om hen heen beïnvloeden. Door positief te communiceren en in creatieve groepsopdrachten ervaren ze hoe het is om zélf het startpunt te zijn van oplossingen, positief groepsgedrag en een inspirerende wereld om hen heen. In de opdrachten diepen leerlingen thema’s uit als: de ideale samenleving, eigen waarheid, diversiteit, van elkaar leren, religie en spiritualiteit, vrijheid, geluk, vrede, duurzaamheid en respect.

Concrete invulling voor kerndoelen
‘Ik creëer mijn wereld’ sluit aan bij Bekrachtigd en Bewust Burgerschap en biedt modules op het gebied van: sociaal-emotionele vorming, talentontdekking, media-empowerment, digitale geletterdheid en groepsvorming (forming, storming, norming en performing). U werkt aan deze deelgebieden binnen de kerndoelen voor wereldoriëntatie, taal en kunstzinnige vorming. Alle modules zijn geheel gericht op de 21e eeuwse vaardigheden en sluiten aan op COTAN volgsystemen. ‘Ik creëer mijn wereld’ wordt voortdurend afgestemd op de ontwikkelingen omtrent het nieuwe curriculum, zodat uw lessen altijd up to date zijn.

Beleef zelf ‘Ik creëer mijn wereld’ op NOT
U vindt ons op het startersatelier achter in de hal voor didactiek, in stand:
01BV.B129

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen: Dat is onze missie. Want harmonie begint van binnen en dat harmonie daarbuiten mag beginnen met jou!

Dat is nogal een belofte. Soms is de dagelijkse realiteit vol conflict en is er weinig tijd voor lessen sociaal-emotioneel en burgerschap in het primair onderwijs. Als het pedagogisch klimaat en lessen burgerschap bij u op de agenda staan voor leerjaar 2018/2019, wellicht heeft u dan iets aan onze oplossing hiervoor.

Tijd creëren

Tijd is een vreemd iets. Het gaat eigenlijk om priori-tijd. Creatief en oplossingsgericht kijken naar tijd en kerndoelen. Kijk naar de elementen in de les en bedenk, bij welk doel past dit? Lessen sociaal-emotioneel passen zo in een begrijpend lezen les, een creatieve expressie les, als maandthema of een burgerschap opdracht als gezamenlijke spreekbeurt.

Meer plezier

Mensen werken efficiënter als er afwisseling is in energie. De hele dag stil en geconcentreerd werken lukt haast niet,werkt motivatie tegen en is ook gewoon niet leuk. Wist u dat groepsvorming bij uitstek plaatsvindt als kinderen de ruimte krijgen om te spelen, ook in de hogere groepen? Wij bedachten een kleine structuur voor speellessen die ook nog eens geschikt zijn om te ontdekken waar je talent ligt doordat ieder spel andere vaardigheden aanspreekt. Uitstekend voor de sfeer, goed als energizer en daarna gemotiveerd weer verder.

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen.

Eerst zelf sterk in je schoenen staan. Jezelf accepteren, respecteren en waarderen, dan pas kun je dat ook bij een ander. Iedere innerlijke onvrede zien we gespiegeld in anderen en dat is de oorzaak voor de meeste conflicten. Stelt u zich eens voor dat de tijd door docenten gemaakt wordt om iedere week onze lessen met diepgang te geven, die gestoeld zijn op persoonlijkheidsmodellen uit de psychologie, waar coachtechieken en oefeningen uit mindfulness verwerkt zijn tot fantasievolle en creatieve lessen. Waar het kind acht jaar lang werkt aan positieve basisovertuigingen, reguleren van emoties en bouwen aan zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dat versterkt óók de leerprestaties!

Kinderen oefenen acht jaar lang met respectvol gedrag. Het begint bij ICMW met onze zeven basiswaarden voor de dagelijkse praktijk en in iedere les. Kinderen leren open staan voor diversiteit. Oefeningen en opdrachten waarbij kinderen aangesproken worden zelf het voorbeeld te zijn dat ze willen zien om zich heen.

En al dit gaat met vallen en opstaan. Wij zelf zijn ook niet altijd het zonnetje in huis. Maar we blijven proberen en leren, zoals we de kinderen ook aanmoedigen. De lessen van ICMW geven u daarvoor handvatten, voor leerkracht en leerling. Het begint klein met de eerste stappen in groep 1. Binnen in jezelf. En samen met elkaar. Met één zandkorrel geen woestijn. Maar één druppel die in de oceaan valt rimpelt ver uit. Vele groepen, scholen en als het aan ons ligt landen verder en later bouwen we met elkaar aan harmonie. Ook samen met u?

 

21 e eeuwse vaardigheden in nieuw Onderwijs Curriculum

In het nieuwe Curriculum zijn de 21e eeuwse vaardigheden terug te vinden onder de noemer Brede Vaardigheden en worden geïntegreerd gevraagd in alle Themagebieden.

Het onderdeel Digitale geletterdheid is losgekoppeld en een eigen Themagebied geworden. ICMW; Ik Creëer Mijn Wereld, integreert het in het themagebied Burgerschap en Digitale Geletterdheid. Veel methodes van zaakvakken integreren deze vaardigheden in de uitwerking, maar ICMW; kiest voor meer diepgang door ook in te gaan op basisovertuigingen, die emoties, zelfvertrouwen en gedrag dus ook de vaardigheden beïnvloeden. Want hoe kun je creatief een oplossing verzinnen, als je van nature faalangstig, zeer (zelf)kritisch en misschien ook niet assertief genoeg bent? Dus zelf niet gelooft dat je het in je hebt om zelf iets te kunnen oplossen? Of hoe kun je echt goed samenwerken, als je niet voor je eigen mening op durft te komen, of als je juist moeite hebt anderen ruimte te geven? Als jij je nooit afvraagt wat jouw sterke kanten of gedragsvoorkeuren zijn en welke taken dus echt bij jou passen? Daarom integreren wij dat houdingsaspect.

Ook gaan wij de diepte in bij Communicatie, Persoonsvorming en Maatschappelijke Vorming. Want als docent bent u allround, maar Communicatie, Persoonsvorming (coaching/psychologie) of Groepsvorming, Maatschappelijke Vorming of samenwerken (sociologie / gedragsdeskundige) zijn vakgebieden op zich. Wij zijn van mening dat sommige vaardigheden niet alleen aan te leren zijn door het maar ‘te doen’. Soms moet je eerst begrijpen hoe en waarom. Daarom krijgen de kinderen ervaringsgerichte kennislessen over gedrag en leren ze te werken met positief denken. Voor de docent is in de online leeromgeving iedere les altijd voorzien van de benodigde achtergrondinformatie over de didactiek; Hoe en waarom het werkt.

Wilt u meer weten over de 21e eeuwse vaardigheden en waarom het helemaal niet zo nieuw hoeft te zijn? Maar waarom het wel vernieuwend kan worden? En welke diepgang er op het houdingaspect bedoeld wordt?

Vraag dan nu de gratis mini cursus 21e eeuwse vaardigheden hier aan.

Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming in Nieuw Curriculum

Inmiddels zijn de ontwikkelscholen bezig met de eerste visie vorming voor het nieuwe curriculum. De hoofdvraag die aan ieder themagebied wordt gesteld is: “Wat hebben leerlingen nodig om uit te groeien tot economisch zelfredzame burgers die hun steentje bijdragen aan de samenleving en met zelfvertrouwen in het leven staan.” Het onderwijsaanbod moet betekenisvol zijn en een goede balans bieden tussen kennis, maatschappelijke vorming en persoonlijke vorming

In eerste instantie werden vooral de nieuwe Themagebieden zoals bijvoorbeeld Sport en Beweging, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij duidelijk gecommuniceerd door Curriculum.nu waar samenhangend werken aan grote opdrachten centraal staat in plaats van de traditionele ‘afgescheiden’ vakken zoals bijvoorbeeld Aardrijkskunde en Geschiedenis. Het beloofde centraal gestelde Persoonsvorming kwam niet duidelijk terug in die communicatie, maar als je wat verder zoekt zie je gelukkig dat er ruim baan is voor die Persoonlijke ontwikkeling en Maatschappelijke vorming, de twee hoofdpeilers van ICMW.

Wilt u zelf ook meedoen met curriculumontwikkeling? En reageren op de eerste ontwikkelsessies? Dat kan! noteer 26 maart in uw agenda en hou curriculum.nu in de gaten!

Testschool – Testklas

Account