Bent u al voorbereid op de inspectie op Burgerschap van 2020?

Onlangs stuurde SLO een 100 pagina’s dik document over de richtlijnen voor Burgerschap waar op getoetst is en waar u straks in 2020 aan moet voldoen als de inspectie langskomt.

We zetten voor u de hoofdpunten op een rij. Bron: SLO

  1. Allereerst is de conclusie dat er nog te weinig vanuit een visie in een doorlopende lijn gewerkt wordt aan Burgerschap.
  2. Vervolgens wordt het model uit 2012 de essenties van Burgerschaps vorming Bron & van Vliet aangehaald met drie domeinen democratie, participatie en identiteit, waaronder doelen hangen van burgerschap in kennis, houding  en vaardigheden.

Jammer dat er slechts enkele aanpassingen aan dit model zijn gedaan in plaats van de nieuwe ontwikkelingen in het curriculum leidend te laten zijn. Er wordt veel gepraat over eerdere resultaten en eerdere toetsen. Elementen die toegevoegd zijn:

3. Verantwoordelijk gedrag, die juichen wij toe! Eigen verantwoordelijkheid nemen is één van de peilers van ICMW en één van de hoofdontwikkelgebieden waar onze methode aan werkt, zie de illustratie links (NB de illustratie is uit ons lesmateriaal, niet uit het advies van SLO).

4. Ook is de omgang met digitale media opgenomen.

5. Kennis van de grondwet, waarden van de democratie en kinderrechten zijn toegevoegd.

6. Als basis van burgerschap worden kerndoelen 36, 37, 38 en 39 genoemd. Taal (doel 1-4), sociaal emotioneel leren (kerndoel 34 en 35) en Wereldoriëntatievakken worden als ondersteunend beschouwd. Wel is er in de toets een belangrijke hoeveelheid houdingen en gedrag opgesomd die direct voortvloeien uit de sociaal-emotionele vaardigheden.

De meeste scholen hebben aparte lesmethodes voor sociaal-emotioneel leren, wereldoriëntatie en vullen het ‘gat’ Burgerschap aan met enkele losse opdrachten waardoor samenhangend leren voor Burgerschap lastig is. Let u er dus als school op dat u een visie vormt over Burgerschap en uw huidige methodes scant op de samenhang.

Wilt u een samenhangend geheel zonder te zoeken dan is ons lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld die aan alle kerndoelen en meer voldoet wellicht een uitkomst voor u. Neemt u vrijblijvend contact op via info@icmw.nl of tot ziens op de NOT, hal 1 stand B129 leermiddelen bij het startersatelier, laat ons u verrassen hoe creatief en fantasievol onze lessen zijn!

 

Registreer voor NOT en maak kans op 1 jaar gratis lesmateriaal van ICMW

Bekijk de wereld eens op een andere manier
Inspirerend en verrassend is de stand van Ik Creëer Mijn Wereld (B129 hal 1 bij startersatelier)
waar u ontdekt wat Lesgeven met Verbeeldingskracht is.

Met een bijzondere stand inrichting die niet alleen met het blote oog waarneembaar is maakt u kennis met het nieuwe online lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld voor Burgerschap en sociaal emotioneel leren PO dat op de NOT gelanceerd wordt. Een drietal gratis lessen krijgt u mee.

De creatieve speelse lessen maken lesgeven leuk en bieden u diepgang door onderliggende coachtechnieken waardoor kinderen meer zelfvertrouwen en beter grip op emoties krijgen. De lessen leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor respectvol gedrag in de groep en voor de wereld om zich heen.

Het lesmateriaal zorgt ervoor dat u in 2020 met een gerust hart de controle van onderwijsinspectie op Burgerschap doorkomt zonder extra lesdruk omdat u lessen kunt inbedden in verschillende roosteronderdelen. Dus zet deze stand alvast in uw ‘must see’ list voor de beurs.

Wilt u alvast meer lezen over het lesmateriaal kijk dan op onze site gerust verder.

Registreer nu voor de NOT via onze site en maak kans op een jaar lang gratis gebruik maken van ons online lesmateriaal!

Werkt de link niet? Klik dan rechtstreeks https://www.marvel-databadge.nl/not2019/reg/?link=9590b189f9736be9506f&lan=NL

 

Ik Creëer Mijn Wereld op NOT 2019 gelanceerd

Nieuwe lesmethode PO: Verhoogt zelfvertrouwen en
stimuleert kinderen vorm te geven aan hun ideale samenleving

‘Ik creëer mijn wereld’ op NOT 2019 gelanceerd


‘Ik creëer mijn wereld’ is een nieuwe, online lesmethode voor het primair onderwijs, die leerlingen
van groep 1 t/m 8 prikkelt hun kijk op zichzelf en de wereld te verkennen. In creatieve lessen worden ze zich bewust van de kracht van hun gedachten en leren ze daarmee hun gevoel, gedrag en de wereld om hen heen te beïnvloeden. Het resultaat: speelse lessen met diepgang, meer saamhorigheid en weerbare kinderen die groots durven dromen over de toekomst. De nieuwe lesmethode wordt tijdens de NOT in januari 2019 officieel gelanceerd en kan daar direct besteld worden.

Het toekomstgerichte lesmateriaal spreekt de verbeeldingskracht van kinderen aan met mindfulness, creatieve knutselopdrachten, multimedia en spel. Daarnaast biedt het docenten verdieping, doordat coachtechnieken en psychologische talent- en gedragsmodellen vertaald zijn naar laagdrempelige en eenvoudig toepasbare (kennis)lessen om acht jaar lang mee aan de slag te gaan. Op die manier geeft ‘Ik creëer mijn wereld’ leerlingen een duurzame en echt stevige basis mee.


De kracht van gedachten ontdekken
Droom groots en begin bij jezelf is het credo van ‘Ik creëer mijn wereld’. Via kleurrijke digibordverhalen en multimediaclips krijgen kinderen een nieuwe kijk op zichzelf en de wereld om hen heen. Daarna gaat u in lessen met de kinderen aan de slag om ze bewust te maken van hun eigen gedachten, gevoel en gedrag. U leert ze dit beïnvloeden door het formuleren van positieve gedachten, met fantasie, creativiteit, verbeeldingskracht, adem en door de aandacht te richten op de binnenwereld.

De wereld om je heen positief beïnvloeden
Van daaruit richten de kinderen vervolgens weer de blik naar buiten en leren ze contact maken met anderen en de wereld om hen heen beïnvloeden. Door positief te communiceren en in creatieve groepsopdrachten ervaren ze hoe het is om zélf het startpunt te zijn van oplossingen, positief groepsgedrag en een inspirerende wereld om hen heen. In de opdrachten diepen leerlingen thema’s uit als: de ideale samenleving, eigen waarheid, diversiteit, van elkaar leren, religie en spiritualiteit, vrijheid, geluk, vrede, duurzaamheid en respect.

Concrete invulling voor kerndoelen
‘Ik creëer mijn wereld’ sluit aan bij Bekrachtigd en Bewust Burgerschap en biedt modules op het gebied van: sociaal-emotionele vorming, talentontdekking, media-empowerment, digitale geletterdheid en groepsvorming (forming, storming, norming en performing). U werkt aan deze deelgebieden binnen de kerndoelen voor wereldoriëntatie, taal en kunstzinnige vorming. Alle modules zijn geheel gericht op de 21e eeuwse vaardigheden en sluiten aan op COTAN volgsystemen. ‘Ik creëer mijn wereld’ wordt voortdurend afgestemd op de ontwikkelingen omtrent het nieuwe curriculum, zodat uw lessen altijd up to date zijn.

Beleef zelf ‘Ik creëer mijn wereld’ op NOT
U vindt ons op het startersatelier achter in de hal voor didactiek, in stand:
01BV.B129

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen: Dat is onze missie. Want harmonie begint van binnen en dat harmonie daarbuiten mag beginnen met jou!

Dat is nogal een belofte. Soms is de dagelijkse realiteit vol conflict en is er weinig tijd voor lessen sociaal-emotioneel en burgerschap in het primair onderwijs. Als het pedagogisch klimaat en lessen burgerschap bij u op de agenda staan voor leerjaar 2018/2019, wellicht heeft u dan iets aan onze oplossing hiervoor.

Tijd creëren

Tijd is een vreemd iets. Het gaat eigenlijk om priori-tijd. Creatief en oplossingsgericht kijken naar tijd en kerndoelen. Kijk naar de elementen in de les en bedenk, bij welk doel past dit? Lessen sociaal-emotioneel passen zo in een begrijpend lezen les, een creatieve expressie les, als maandthema of een burgerschap opdracht als gezamenlijke spreekbeurt.

Meer plezier

Mensen werken efficiënter als er afwisseling is in energie. De hele dag stil en geconcentreerd werken lukt haast niet,werkt motivatie tegen en is ook gewoon niet leuk. Wist u dat groepsvorming bij uitstek plaatsvindt als kinderen de ruimte krijgen om te spelen, ook in de hogere groepen? Wij bedachten een kleine structuur voor speellessen die ook nog eens geschikt zijn om te ontdekken waar je talent ligt doordat ieder spel andere vaardigheden aanspreekt. Uitstekend voor de sfeer, goed als energizer en daarna gemotiveerd weer verder.

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen.

Eerst zelf sterk in je schoenen staan. Jezelf accepteren, respecteren en waarderen, dan pas kun je dat ook bij een ander. Iedere innerlijke onvrede zien we gespiegeld in anderen en dat is de oorzaak voor de meeste conflicten. Stelt u zich eens voor dat de tijd door docenten gemaakt wordt om iedere week onze lessen met diepgang te geven, die gestoeld zijn op persoonlijkheidsmodellen uit de psychologie, waar coachtechieken en oefeningen uit mindfulness verwerkt zijn tot fantasievolle en creatieve lessen. Waar het kind acht jaar lang werkt aan positieve basisovertuigingen, reguleren van emoties en bouwen aan zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dat versterkt óók de leerprestaties!

Kinderen oefenen acht jaar lang met respectvol gedrag. Het begint bij ICMW met onze zeven basiswaarden voor de dagelijkse praktijk en in iedere les. Kinderen leren open staan voor diversiteit. Oefeningen en opdrachten waarbij kinderen aangesproken worden zelf het voorbeeld te zijn dat ze willen zien om zich heen.

En al dit gaat met vallen en opstaan. Wij zelf zijn ook niet altijd het zonnetje in huis. Maar we blijven proberen en leren, zoals we de kinderen ook aanmoedigen. De lessen van ICMW geven u daarvoor handvatten, voor leerkracht en leerling. Het begint klein met de eerste stappen in groep 1. Binnen in jezelf. En samen met elkaar. Met één zandkorrel geen woestijn. Maar één druppel die in de oceaan valt rimpelt ver uit. Vele groepen, scholen en als het aan ons ligt landen verder en later bouwen we met elkaar aan harmonie. Ook samen met u?

 

21 e eeuwse vaardigheden in nieuw Onderwijs Curriculum

In het nieuwe Curriculum zijn de 21e eeuwse vaardigheden terug te vinden onder de noemer Brede Vaardigheden en worden geïntegreerd gevraagd in alle Themagebieden.

Het onderdeel Digitale geletterdheid is losgekoppeld en een eigen Themagebied geworden. ICMW; Ik Creëer Mijn Wereld, integreert het in het themagebied Burgerschap en Digitale Geletterdheid. Veel methodes van zaakvakken integreren deze vaardigheden in de uitwerking, maar ICMW; kiest voor meer diepgang door ook in te gaan op basisovertuigingen, die emoties, zelfvertrouwen en gedrag dus ook de vaardigheden beïnvloeden. Want hoe kun je creatief een oplossing verzinnen, als je van nature faalangstig, zeer (zelf)kritisch en misschien ook niet assertief genoeg bent? Dus zelf niet gelooft dat je het in je hebt om zelf iets te kunnen oplossen? Of hoe kun je echt goed samenwerken, als je niet voor je eigen mening op durft te komen, of als je juist moeite hebt anderen ruimte te geven? Als jij je nooit afvraagt wat jouw sterke kanten of gedragsvoorkeuren zijn en welke taken dus echt bij jou passen? Daarom integreren wij dat houdingsaspect.

Ook gaan wij de diepte in bij Communicatie, Persoonsvorming en Maatschappelijke Vorming. Want als docent bent u allround, maar Communicatie, Persoonsvorming (coaching/psychologie) of Groepsvorming, Maatschappelijke Vorming of samenwerken (sociologie / gedragsdeskundige) zijn vakgebieden op zich. Wij zijn van mening dat sommige vaardigheden niet alleen aan te leren zijn door het maar ‘te doen’. Soms moet je eerst begrijpen hoe en waarom. Daarom krijgen de kinderen ervaringsgerichte kennislessen over gedrag en leren ze te werken met positief denken. Voor de docent is in de online leeromgeving iedere les altijd voorzien van de benodigde achtergrondinformatie over de didactiek; Hoe en waarom het werkt.

Wilt u meer weten over de 21e eeuwse vaardigheden en waarom het helemaal niet zo nieuw hoeft te zijn? Maar waarom het wel vernieuwend kan worden? En welke diepgang er op het houdingaspect bedoeld wordt?

Vraag dan nu de gratis mini cursus 21e eeuwse vaardigheden hier aan.

Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming in Nieuw Curriculum

Inmiddels zijn de ontwikkelscholen bezig met de eerste visie vorming voor het nieuwe curriculum. De hoofdvraag die aan ieder themagebied wordt gesteld is: “Wat hebben leerlingen nodig om uit te groeien tot economisch zelfredzame burgers die hun steentje bijdragen aan de samenleving en met zelfvertrouwen in het leven staan.” Het onderwijsaanbod moet betekenisvol zijn en een goede balans bieden tussen kennis, maatschappelijke vorming en persoonlijke vorming

In eerste instantie werden vooral de nieuwe Themagebieden zoals bijvoorbeeld Sport en Beweging, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij duidelijk gecommuniceerd door Curriculum.nu waar samenhangend werken aan grote opdrachten centraal staat in plaats van de traditionele ‘afgescheiden’ vakken zoals bijvoorbeeld Aardrijkskunde en Geschiedenis. Het beloofde centraal gestelde Persoonsvorming kwam niet duidelijk terug in die communicatie, maar als je wat verder zoekt zie je gelukkig dat er ruim baan is voor die Persoonlijke ontwikkeling en Maatschappelijke vorming, de twee hoofdpeilers van ICMW.

Wilt u zelf ook meedoen met curriculumontwikkeling? En reageren op de eerste ontwikkelsessies? Dat kan! noteer 26 maart in uw agenda en hou curriculum.nu in de gaten!

Het is weer lente! Iedereen heeft er weer zin in? Of last van voorjaarsmoeheid… welk motivatietype bent u?

Het is weer lente, de zon schijnt. Iedereen heeft er weer zin in? Of heeft u ook last van voorjaarsmoeheid. Wist u dat werkmotivatie voor iedereen op een andere manier tot stand komt? De één werkt vanuit inspiratie en verliest energie als er geen plezier of betekenis zit aan het werk.

Anderen hebben echter een intrinsieke motivatie tot hard werken en discipline waar trots uit gehaald wordt. Maar verliezen energie als dat niet gezien en gewaardeerd wordt en ze blijvend aangemoedigd worden harder te werken of het (schijnbaar) uitblijven van resultaten. Welk motivatie type bent u? Of herkent u beide? En uw docenten? Uw leerlingen? Wees bewust, soms vraagt de ene of de andere iedere leerling of leerkracht om een andere aanpak.

In de methode sociaal-emotionele vaardigheden PO gericht op 21e eeuwse vaardigheden en Burgerschap van Ik Creëer Mijn Wereld ontdekken docent en leerlingen in de bovenbouw alles over hun gedrag, werkvoorkeuren en talenten. Zelfkennis voor meer zelfsturing en zelfvertrouwen en kennis van anderen voor meer begrip, betere samenwerking en meer harmonie. Misschien ook interessant voor u?

Opgenomen in ZIEN!

Na de uitgebreide handleidingen voor het werken met ZIEN en Viseon worden we nu ook opgenomen binnen het systeem van ZIEN leerlingvolgsysteem.

De handleiding voor Scol volgt later dit schooljaar.

Eerste scholen van start met de pilot!

Inmiddels zijn de eerste scholen actief begonnen aan de pilot voor Ik Creëer Mijn Wereld. Veel feedback heeft al geleid tot goede verbeteringen.

We kijken uit naar meer nuttige tips en toevoegingen!

Website ICMW online!

Na vol passie gewerkt te hebben aan de inhoud van het lesmateriaal 21e eeuwse vaardigheden is nu ook de informatieve website tot het leven geroepen. Die wat ons betreft uitstraalt wat de inhoud biedt:

Lesmateriaal dat kinderen sociaal-emotioneel in hun kracht zet en hun verbeeldingskracht aanroept. We leren ze vaardigheden als sociaal burgerschap, samenwerken, communiceren en creatief oplossingen verzinnen al dan niet met inzet van ICT om zelf kansen te creëren voor een toekomst die past bij hun talenten in harmonie met de omgeving. In record tijd ontwikkelden we een huisstijl, brochure, website en online leeromgeving om u ervoor te zorgen dat u aan de slag kan in het nieuwe schooljaar.

Geef u nu alvast op voor de gratis en vrijblijvende pilot die start in september!