Gouden weken deel 1: Hoe lukt het kinderen regels na te leven? 3 tips.

Social media staat er weer bol van: creatieve manieren om groepsregels met elkaar te bezegelen. Maar hoe lukt het kinderen om daadwerkelijk aan die regels te kunnen voldoen? Want eerlijk is eerlijk, vanaf groep 2 kennen de leerlingen die regels echt wel. Toch lukt het ze gewoonweg niet altijd om zich zo te gedragen, omdat kinderen (en volwassenen ook) vastraken in overerfde oer-oude overlevingsmechanismes met bijbehorende gedragspatronen die helaas maling hebben aan afspraken….

Tip 1.

Je als docent bewust zijn dat kinderen niet altijd dwars zijn vanuit onwil, maar omdat er negatieve gedragspatronen in de weg zitten die ze niet van zichzelf zien of nog niet kunnen veranderen, dat opent deuren. Want dan straf je als docent een kind niet omdat het de regels niet naleeft, maar dan stel je het kind de vraag: Hoe komt het dat het je op dit moment niet lukte je zo te gedragen?” Dat geeft het kind het gevoel van vertrouwen en waardering. Jullie weten beiden dat het kind het wel wil, maar het lukt gewoon niet.

 

Het antwoord van het kind is overigens niet relevant. Wel het stellen van die vraag. Dat maakt dat kinderen daar over gaan nadenken, het gaan opmerken steeds weer. En na verloop van tijd gaan ze het snappen voor zichzelf. Dat is hun bewustwordingsproces.

 

En wat bewust is, kan veranderen. Als je dan doorpakt met lessen over gedrag en emoties ontrafelen ze die mechanismes en krijgen ze duurzame oplossingen daarvoor. Pas dan lukt het ze om die regels ook na te leven. Dat gaat te ver voor dit artikel, in mijn volgende boek “van paniek bij problemen naar pieken uit passie” en in de komende maanden in de nieuwsbrieven ga ik daar dieper op in.

 

Tip 2

Let op de manier waarop je de regels steeds herhaalt met je communicatie. Een heel belangrijke vraag na het aanhalen van een gemaakte afspraak is: Waarom is dit belangrijk voor jou? Wat levert het jou op als we allemaal zo doen?” Dit verhoogt de betrokkenheid en de motivatie van de kinderen bij de regels.

 

Tip 3

Nog werkzamer is het als je kinderen een ervaring aanbiedt waarbij ze zelf merken hoe fijn een afspraak is. En dan met name een positieve / succeservaring waaraan kinderen met genoegen terugdenken om het volgende keer weer zo te willen.

 

Wat meestal gebeurt is dat er ingegrepen wordt als het misgaat waarna een preek volgt. Steeds de nadruk op hoe iets verkeerd ging, zet een negatieve basissfeer. De tijd die je besteed aan een preek, zet die in om ze juist een succes te laten visualiseren.

 

Bijvoorbeeld, als het dan eenmaal stil is: “Bedankt dat het nu stil is. Sluit nu eens een minuut je ogen en merk op hoe rustig die stilte is. Hoe je lichaam zich daarvan ontspant. Hoe het je helpt om met meer aandacht te luisteren. Maak van je mond een glimlach. Wees tevreden. Stel je eens voor dat we samen zo  al na één minuut gaan zitten de volgende keer. Dan zou ik supertrots zijn! Vanmiddag weer een kans om dit te doen.”

 

Draai de negatieve aandacht om naar positieve aandacht. Dat zet een positieve basissfeer neer. Dat vraagt om een houding vol acceptatie van jouzelf als docent. Want als jij je mee laat voeren door irritatie vanwege herrie, vanwege het niet doen wat er afgesproken is dan schiet je in je eigen  boosheid en wordt het een preek. Dan lukt het jou niet om zelf ontspannen en positief te zijn en te sturen vanuit natuurlijke autoriteit. Dus neem zelf ook een moment voor de klas binnenkomt om je hier heel bewust van te zijn.

 

Veel succes ermee!

De essentie van onderwijs

De essentie van onderwijs

Het schooljaar loopt bijna ten einde dus tijd om te evalueren en om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar met doelen, wensen en agendaplanning. Hoe ging het dit jaar? Hoe willen we het anders? En hoe gaan we dat doen? Nieuw personeel aantrekken, een nieuwe koers met onderwijsmateriaal….. maar hoe kiezen we dat? Wat past bij ons als school? Weten we eigenlijk wel wat bij ons past? Wie we als school in essentie zijn? Waarom ons lesaanbod belangrijk is voor kinderen?

Kinderen brengen ongeveer 50% van hun tijd door op school. Kinderopvang en Basisschool is daarnaast ook de eerste kennismaking met de samenleving buiten het eigen gezin.

Onderwijs geeft daardoor mede vorm aan de persoonlijkheid van het kind en een school geeft daarmee vorm aan onderdelen van de samenleving van de toekomst.

Er zijn richtlijnen in het onderwijs, het curriculum en eisen van inspectie. Maar daarbinnen heb je vrijheid met de normen en waarden die je uitdraagt, de manier waarop je met elkaar communiceert, het type lesmateriaal en de manier van lesgeven die ervoor zorgt dat ouders of docenten voor jouw school kiezen.

Bevraag met elkaar bijvoorbeeld eens wat vakken: waarom leren we topografie?

 1. Omdat het zo interessant is voor de kinderen hoe alle steden en rivieren heten in de wereld (kennis hebben)? Omdat ze stampen van plaatsnamen zo leuk vinden om te doen? (plezier)
 2. Of omdat je wilt dat kinderen zich kunnen oriënteren als ze reizen? (nuttig doel) Wat is dan nog meer interessant om te onderzoeken? Hoe je een reis uitstippelt met openbaar vervoer? Wat kan je allemaal doen met die plaatsnamen? Hoe steek je met deze kennis een les topo in? Hoe kan je daar de hedendaagse techniek bij betrekken zoals Google maps? Wat denk je dat het effect is op de motivatie van kinderen als je op deze manier lesgeeft? Welk effect heeft dat op jou als docent?

En hoe zit dat met lessen Sociaal emotionele vaardigheden (SOVA)? Waarom geven we dit?

 1. Omdat een anti-pest programma vereist is door inspectie en we het zelf ook onrust vinden geven als er gepest wordt in de groep?
 2. Of omdat je snapt dat SOVA een veel breder doel dient en raakt aan de essentie van een kind? Dat hoe ze in deze tijd persoonlijk groeien en ontwikkelen mede basis is voor hoe ze in de toekomst in het leven staan? Dat een kind überhaupt pas tot leren komt als het zich veilig en gewaardeerd voelt? En het nodige zelfvertrouwen heeft of leert omgaan met faalangst? Dat harmonie in de klas pas ontstaat als kinderen leren hoe hun eigen onbewuste overtuigingen en emoties hun gedrag sturen, waardoor het ze nu nog niet lukt om bewust te veranderen?

 

Dat je mede-opvoeder bent als school en kinderen belangrijke waarden voor later kunt bijbrengen als, ‘we zijn allemaal verschillend en vullen elkaar daardoor aan, door verschillende talenten  leren we van elkaar? Iedereen is even waardevol?’ Dat dit effect heeft op de groep, de omgang met elkaar, de sfeer en het werkplezier? Maar ook de basis is hoe een kind later in de samenleving staat en die mede vormgeeft? Dus dat je kinderen ook na wilt laten denken over hoe zij de toekomst graag zien? (Burgerschap).

En als je over die waarden nadenkt, welke waarden komen dan nog meer bovendrijven waar je als school voor staat? Wat is onze gezamenlijke essentie met het team en hoe dragen we dit uit in Sova, in de algemene omgang, in typen lesmateriaal, in communicatie intern en naar buiten?

Die essentie is wat een divers team bindt, daar putten ze teamspirit en werkmotivatie uit en hierdoor trek je betrokken nieuw personeel en nieuwe ouders met kinderen aan.

Kortom, wat ons betreft draait het om de essentie. De kern. Van ieder kind. Van de docent. Van het team als geheel. Het waarom je doet zoals je doet. Dat bewust worden. Want wat bewust is, is te beïnvloeden. Dan stuur je vanuit visie.

Meer weten hierover? Kom naar het onderwijscongres eind januari / begin februari. Alvast iets om ruimte voor in de agenda te plannen!

Uitputtend Perfectionisme

Het onzichtbare gevaar. Test en 5 tips.

Kinderen met perfectionisme zijn vaak de kinderen waar je het minst “omkijken naar hebt”. Ze maken netjes het huiswerk, scoren  gemiddeld of goed, zijn vaak behulpzaam en luisteren aandachtig. Toch sluimert er onder dit gedrag een gevaar, van totale uitputting tot depressie.

Onder het perfectionisme zit meestal grote faalangst en een laag zelfbeeld dat ze willen compenseren met ‘goed gedrag’ of hoog scoren. Want, dat levert een externe bron van waardering op, namelijk de bevestiging van een goed cijfer of een compliment.

Blijft dit compliment echter uit, omdat je als docent of ouder nu eenmaal niet anders verwacht van het kind, juist stimuleert om het nog beter te doen (“Er zit nog meer in, je kan beter ik weet het zeker, blijf bij je standaard van altijd, probeer jezelf altijd te verbeteren….”) of omdat je gewoon te druk bent met kinderen waarvan je het niveau wil opvijzelen, dan daalt het zelfbeeld nog verder. Kinderen gaan zichzelf dan nog meer afmatten of geven de hoop op omdat ze al zo hard hun best doen en er gewoon niet meer in zit. Het kleinste taakje wordt ze dan teveel en dat uit zich in somber gedrag of ‘jammeren’ / heel veel klagen. Ze voelen onmacht en dit kan zich ook uiten in woede of uiteindelijk resulteren in helemaal nergens zin meer in hebben.

Hoe is uitputtend Perfectionisme te herkennen?

Perfectionisme bij een kind is moeilijk te herkennen, omdat je niet weet wat er binnen in het kind omgaat. Ze doen vaak alles om dat interne conflict te verbergen, want dat is een uiting van zwakte. Heb je toch een vermoeden op basis van bovenstaande beschrijving, dan zijn dit vragen die je het kind kan stellen. En doe gelijk de test: herken je dit ook bij jezelf?

Omgaan met zelfkritiek (kritische stem / interne dialoog)
Iedereen heeft interne dialogen. Als je nu denkt, nee hoor, ik niet. dan heb je je eigen bewijs geleverd. De vraag is alleen, hoe lief ben jij tegen jezelf? Heb je regelmatig een interne dialoog waar je kritiek levert op wat je doet, zegt of wilt? Ben je vaak boos op jezelf of voel je je snel minder dan een ander?

Overdreven prestatiedrang en zelfcontrole
Wil je het altijd zo goed doen dat het heel veel (vaak te veel) tijd kost? Dat je absoluut geen fouten wilt maken? Leg je de lat torenhoog voor jezelf? Controleer je jezelf enorm veel? En ga je altijd door, om het beste resultaat te bereiken, zelfs wanneer je eigenlijk te moe bent?

Voortdurend zorgen maken over goede afloop
Pieker je voortdurend over zaken of je iets wel goed hebt gedaan? Of dat iets wel goed zal komen?

Moeite met nee zeggen
Vind je het moeilijk om nee tegen iemand te zeggen omdat je niemand teleur wilt stellen, of omdat je bang bent voor afwijzing of ruzie? Of voel je je schuldig als je nee zegt, ben je bang dat je niet meer aardig gevonden wordt?

Aardig gevonden worden
Wil jij graag dat iedereen je aardig vindt? Vind je het moeilijk of eng om nieuwe mensen te ontmoeten? Ben je bang voor wat mensen over je zeggen? Maak jij je eigen belang voortdurend ondergeschikt aan iemand anders belang? Vind je het eng om je mening te geven als je niet zeker weet of die ander jouw mening deelt? Doe je liever iets wat iemand anders leuk vindt zodat er geen ruzie is of zodat de ander je leuk vindt? Doe je zelfs dingen die je zelf echt verschrikkelijk vindt (stom, doodeng, saai) omdat je bang bent dat je anders niet leuk gevonden wordt?

Faalangst
Vind je het verschrikkelijk als iemand over je schouders meekijkt? Ben je voortdurend bang om fouten te maken? Ben je meerdere dagen of weken zenuwachtig voor examens/toetsen/beoordelingsgesprekken? En dan op een dusdanige manier dat het je niet meer loslaat, je er klamme handen, een knoop in je maag en misschien zelfs een benauwd of misselijk en draaierig gevoel geeft? Denk je vaak, “als ik het maar kan?” “Als ik het maar goed doe?” Of, als je iets niet kunt wat anderen wel kunnen vind je dan dat je faalt of niets waard bent? En uit je dit door heel boos op jezelf of anderen te worden of ben je zo verdrietig dat je ervan moet huilen?

Afmattend werkgedrag
Dwing jij jezelf voortdurend om aan de slag te gaan? Mag je niet stilzitten van jezelf? Heb je talloze checklists of ‘to do’ lijsten die maar nooit korter lijken te worden? Put jij jezelf uit? Voel je je schuldig als je niets doet? Moet het altijd maar beter, mooier, netter, schoner, hoger, sneller…….en is het nooit goed genoeg? Kun je moeilijk ontspannen?

Anderen of jezelf continue naar beneden halen
Haal je wel eens anderen naar beneden omdat het je een goed gevoel over jezelf geeft bijvoorbeeld met grapjes over wat iemand niet kan of fout doet? Of misschien haal jij jezelf naar beneden en doe jij je onhandiger of dommer voor dan je bent om juist een ander een goed gevoel te geven? Misschien doe je het niet eens hardop, maar wel in jezelf……

Voortdurend vergelijken
Betrap jij jezelf er voortdurend op dat je jezelf met anderen vergelijkt, in de hoop er positief uit te komen? Of vanuit de angst er niet positief uit te komen? Om te zorgen dat je de door jou geziene “meetlat” van een anders maatstaf haalt? En als je er niet positief uitkomt, merk je dat je daar dan lang van kunt balen, of je er erg onzeker door gaat voelen? Of je juist anders gaat gedragen om maar op die ander te lijken? Met anderen meepraat om ‘erbij te horen of hetzelfde te lijken?’

Hard werken en positief perfectionisme is gezond. Het zorgt ervoor dat je mooi en goed werk aflevert. Heb je slechts enkele keren bij het lezen van deze voorbeelden een ‘aha’ moment gehad, dan is er niets aan de hand. Kun je bij de helft of meer van de items jezelf herkennen? Dan kunnen je gezonde grenzen wel eens in het gedrang zijn, als je dit te lang volhoudt. Stel je eisen over jezelf bij, geef jezelf meer rust en ruimte. Fouten zijn slechts leermomenten.

Wat kun je als docent of ouder doen, of waar mag jij je zelf bewust van zijn?
 1. Moedig niet aan om méér of beter te doen. Benoem juist dat ze tevreden mogen zijn met hoe het gaat en wat er is. Het is genoeg.
 2. Deze kinderen willen – net als anderen, maar net een beetje meer – gezien en gehoord worden. Door de goede prestaties is er in de praktijk juist minder aandacht voor ze. Probeer met kleine opmerkingen toch te laten weten dat je het ziet als ze weer eens als eerste klaar zitten of aandachtig luisteren. Maar als je ze even apart hebt, maak ze dan ook bewust dat niet een compliment bepaalt of ze waardevol zijn. Eigenwaarde, jezelf goed genoeg of waardevol vinden moet van binnenuit komen, alleen als jij er zelf in geloofd kun jij je ook tevreden of gelukkig voelen.
 3. Werk met deze kinderen aan het vergroten van die eigenwaarde en een realistisch zelfbeeld: Benoem: ‘Je hoeft niet alles te kunnen, iedereen heeft kwaliteiten en leerpunten en van elkaar leren we.’ Of: ‘altijd een 10 is niet realistisch en bijna onmogelijk een 7 is ook een heel mooi cijfer.’
 4. Maak inzichtelijk wat ze leren van hun fouten, hoe helpt dit ze om volgende keer het anders te doen? Benoem: ‘Een fout betekent niet dat je niet goed bent / niets waard bent / slecht bent / waardeloos bent het betekent dat je dit nog mag leren en ermee mag oefenen.’
 5. Vertel: ‘Of een ander jou leuk vindt, zegt niets over het feit of je ook echt leuk bent. Je kan niet door iedereen leuk gevonden worden, dat hoeft ook niet. Jij vindt ook niet iedereen even leuk. Wat een ander vindt, zegt iets over zijn smaak. Een stoel is niet lelijk omdat iemand dit zegt. Ieder zijn eigen smaak, dat mag, we verschillen daar in. Iedereen heeft iets leuks op zijn eigen manier, echte vrienden waarderen je zoals je bent. En al heb je maar één vriend, dat is oké. Het kost je heel veel energie, angst, moeite, verdriet en ellende als jij je anders voor probeert te doen.’

Structureel In de klas aan de slag met het verhogen van zelfvertrouwen?

In ons lesmateriaal komt dit ruimschoots en diepgaand aan bod. www.icmw.nl

 

Hooggevoeligheid bij kinderen

Hooggevoeligheid bij kinderen, wat is dat en hoe ermee omgaan?
Hooggevoeligheid is geen stoornis maar een karaktereigenschap die heel mooi is. Helaas kan die eigenschap ook voor overprikkeling, concentratieproblemen of leerproblemen zorgen. Wilt u meer weten over de kenmerken en wilt u tips hoe u er in de klas mee om kan gaan, dan kunt u hier het Voorlichtingsblad hooggevoeligheid ouders en docenten downloaden.

Zoekt u naast algemene tips ook specifieke lessen om kinderen die prikkelgevoelig zijn te ondersteunen om zich rustiger te voelen of zich meer te concentreren? Het lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld heeft daar ruim aandacht voor.

Esther Vaders- van Dongen

Concentratie, rust en saamhorigheid bevorderen met muziek

Concentratie, rust en saamhorigheid verhogen in het onderwijs

Het is niet altijd eenvoudig voor kinderen om geconcentreerd te werken of om een rustige sfeer in de klas te creëren. Een hulpmiddel hierbij kan zijn de dag starten of afsluiten met rustige muziek, al dan niet te beluisteren met je ogen dicht. Of deze muziek op de achtergrond aan te zetten bij zelfstandig werken, uiteraard niet te hard. Muziek heeft namelijk invloed op hersengolven en hersengolven hebben weer direct te maken met gevoel en emotie.

Deze hersengolven zijn meetbaar. Het is een soort toon, een frequentie net als muziek. Die frequenties worden uitgedrukt in Hertz.

Onder andere het herseninstituut onderzocht de werking van deze hersengolven. Deze zijn onderverdeeld in verschillende frequenties met bijbehorende namen:

 • delta-golven (0,5 -4 Hertz), diepe slaap: die wil je niet hebben in je klas!
 • thèta-golven (4-8 Hertz), vlak voor het wakker worden of in slaap vallen, deze golven brengen creatieve denkprocessen op gang en bevorderen rust.
 • alfa-golven (8-12 Hertz), brengen je in een ontspannen gevoel. Je kunt je makkelijk concentreren. In deze toestand leer je het best en verwerk je informatie het snelst.
 • bètagolven (16-38 Hertz), (hyper)activiteit, je bent druk en verhit bezig en de aandacht is buiten jezelf. Je kan zelfs in een stresssituatie zijn. Je kunt in deze staat wel goed oplossingen verzinnen voor een acuut probleem, een noodgeval. Het is de vecht of vluchtmodus. Vermijdt deze muziek in je klas.

De Alpha golven en Beta golven kun je in de hersenen opwekken door muziek op die bepaalde frequenties. Op Spotify of soundcloud zijn diverse gratis af te luisteren muziekstukken te vinden die deze hersengolven activeren en daarmee de leerprestaties vergroten in de klas, door te zoeken op alpha golven of alpha waves.

 

Zo zijn er ook andere frequenties van muziek die een bepaald gevoel oproepen.

Al de volgende muziekstukken geven een gevoel van rust, en daarnaast geeft

De muziekgolven beïnvloeden dus de hersengolven, maar dat niet alleen. De muziek beïnvloedt ook water. En aangezien ons lichaam voor meer dan 60% uit water bestaat, beïnvloedt het dus ons op meerdere niveau’s fysiek, maar ook emotioneel. Hier het wetenschappelijke onderzoek van dr Masaru Emoto

Luistert uzelf en oordeel wat het met u doet….

 

Wat heeft angst te maken met wereldvrede?

Burgerschap en sociaal emotionele vorming

Wat heeft angst te maken met wereldvrede?

Wat is jouw GROOTSTE angst? Angst om iets niet te kunnen of te falen? Angst om niet goed genoeg te zijn of niet gerespecteerd te worden? Angst is een grote veroorzaker van probleemsituaties, oorlogen en misdaden. Een oorzaak van ruzie, misverstanden en mislukkingen. Feitelijk is angst een illusie van de geest. Angst behoedt niet alleen voor pijn maar creëert het ook.

Een concreet voorbeeld: Ben je angstig dat je niet gewaardeerd wordt in je werk? Daaronder ligt waarschijnlijk de eigen gecreëerde pijn van een onderliggende overtuiging dat jij jezelf niet goed genoeg vindt. Dan projecteer je die blik op gebeurtenissen om  je heen. Wat er gebeurt zie je niet meer neutraal, maar je maakt je eigen waarheid waar. Wat iemand zegt of doet label je als een aanval op wie jij bent. “Goh wat heeft jouw collega een goed voorstel gedaan zeg” wordt een interpretatie “ze vinden andere collega’s beter dan ik, ze vinden mij niet bekwaam of assertief of origineel genoeg, of…..….” Vul maar in. Je voelt jouw eigen pijn weer, bent bang voor de gevolgen, voelt je machteloos en wordt misschien zelfs boos op iemand en maakt verwijten. Zo ontstaan er misverstanden en conflicten.

Onze diepste overtuigingen creëren hoe we de werkelijkheid zien  en ervaren. Ook wat er daardoor voor gebeurtenissen op ons pad komen, gevolgd door hoe we zelf doen zoals in het vorige voorbeeld. Ruzie, of gezelligheid. Successen of mislukkingen. Ook op grote schaal gebeurt dit helaas. Angst voor andere culturen, of angst voor de goedkeuring binnen in de eigen cultuur creëert onveilige of onmenselijke situaties. Is de aanstichter van oorlog. Angst voor een ‘andere’ cultuur creëert een gevoel van machteloosheid, wat op zijn beurt boosheid en haat creëert en dat lokt aanvallend gedrag uit.

Hoe werkt dit precies psychologisch gezien?

Er is een collectief ingesleten patroon van afweer op dit moment, die al minstens tienduizend jaren voor verwoesting zorgt. Namelijk de kettingreactie: Pijn –> wakkert angst aan –> wakkert machteloosheid of schuld en schaamte aan –> wakkert boosheid of pleasing (vermijdend gedrag) aan als een vals gevoel van controle. Deze hele riedel van emoties geven energie om in beweging te komen, om voor verandering te zorgen. Dus in die zin werkt het. Echter het is een negatieve spiraal van energie waar maar met moeite iets positiefs uit gecreëerd wordt.

Pas als afstand gedaan wordt van deze emoties (je komt tot rust en kijkt naar de situatie van een afstand) en je beseft dat deze reactie een ‘destructieve gewoonte’ is en er een scala van andere afweermechanismes mogelijk is, dat er heel veel andere emoties en helpend gedrag tot je beschikking staan komt er verandering. Zelfs basale Angst voor vuur, afgronden, geweld of onderdrukking kan vervangen worden door een gevoel van empowerment of door verstandig gedrag. Empowered voelen zorgt ervoor dat je vriendelijk en respectvol maar duidelijk voor jezelf opkomt of zorgt ervoor dat je op jezelf vertrouwt en weet “ik ga me redden uit deze situatie!”  In plaats van onmacht of boosheid en een ander naar beneden halen. En bewust of voorzichtig gedrag maakt óók dat je van gevaarlijke situaties wegblijft. Angst is niet nodig.

Angst gaat uit van onkunde, onmacht, onwaardigheid, ongelijkheid, tekort, bedreiging, gevaar

Empowered zijn / In je eigen kracht staan komt voort uit (zelf)acceptatie, (zelf)waardering, (zelf)compassie, (zelf)liefde, overvloed, gelijkwaardigheid, geluk, mogelijkheden, oplossingen.

Het kan een zelfde reactie teweeg brengen zoals voor je eigen belangen opkomen, maar de toon, de sfeer, het gevoel, de manier waarop maakt het grote verschil. Het is het verschil tussen conflict en vreedzaam communiceren.

Wie zich positief denken aanleert, werkt aan een positief zelfbeeld, een positief beeld van de wereld om zich heen en luistert naar zijn hart, de plek van (zelf)liefde en compassie creëert vanuit een plek van vertrouwen, tevredenheid, overvloed, geluk.

Dezelfde situatie in ons voorbeeld zou dan kunnen worden:

De eigen overtuiging: “ik ben kundig, ik heb zelfcompassie voor delen van mezelf waar ik aan mag werken.” Geeft een projectie van de verwachting: “iedereen accepteert en waardeert mij (of mijn werk) zoals ik ben.” Dat geeft een mogelijke reactie op de opmerking “Ja hé, dat vond ik ook. Ik krijg er helemaal zin van om zelf ook weer te brainstormen over vernieuwing.”

Er is geen pijn van een slecht zelfbeeld. Zonder pijn geen angst, geen kettingreactie tot boosheid en conflict.

Op grote schaal zien we dit ook. Een angst binnen in een cultuur of religie om ‘iets te doen wat eigenlijk niet oké wordt gevonden en daarna niet gerespecteerd te worden’, kan ervoor zorgen dat kinderen of familieleden onderdrukt worden om hun ware aard te tonen, om hun hart te volgen, om hun geluk na te jagen. Dit zorgt voor onvrede, voor pijn. De kettingreactie wordt opgestart en conflicten ontstaan. Als er vertrouwen heerst, dat men een goed persoon, een goede familie is doordat men waarden als respect en compassie nastreeft met de wetenschap dat niet alle “regels of richtlijnen” voor ieder individu waar of  passend kunnen zijn, dan krijgt iemand vrijheid om zichzelf te zijn, om het eigen geluk na te streven.

Een tienduizend jaar ingesleten patroon in het collectieve bewustzijn verander je niet in één dag.

Eigenlijk mag je iedere emotie als pijn, verdriet, angst, machteloosheid, schuld, schaamte, boosheid doorvoelen en als een signaal zien dat er iets moet veranderen. Beseffen dat het een oud overlevingsmechanisme is wat je niet meer dient en dat je andere opties hebt. De intensiteit van die emoties verzwakt dan.

Wat er mag veranderen begint meestal met een overtuiging binnenin. Maar het kan ook een roep om actie zijn. Zoals in je eigen kracht gaan staan. Hulp vragen. Voor jezelf opkomen. Verstandig of voorzichtig gedrag aanwenden. Kritische informatie of meningen toetsen met jouw innerlijke waarheid. Allemaal helpend gedrag buiten de negatieve spiraal. Gevoed door (zelf)liefde en (zelf)compassie.

Dus kom vooral je eigen angsten onder ogen. Daag jouw negatieve zelfbeeld uit. Wat denk jij allemaal voor negatiefs over jezelf? Bevraag dat eens, wellicht met behulp van de vragen van Byron Katie.

 • Is het waar?
 • Weet ik zeker dat het echt altijd 100 % waar is?
 • Kan ik ook tegenargumenten verzinnen?
 • Hoe voel ik me als het tegengestelde waar is, ofwel als ik deze overtuiging los laat en het tegendeel geloof?

Het helpt ook om iedere dag de dag te beginnen met vriendelijke aandacht voor jezelf. Schenk jezelf een glimlach cadeau door gewoon je lippen omhoog te krullen en dat gevoel je hele lijf te laten vullen. Geef jezelf iedere dag een gevoel, woord of gebaar van zelfliefde, een mantra als “ik ben mooi” of “ik kan het” en neem je voor de wereld om je heen te bekijken door de bril van liefde en compassie. In een eigen verzonnen ritueel van één minuut tijdens of voor het tandenpoetsen of vlak voor je uit je bed stapt.

Is er drama om je heen, neem afstand. Laat je er niet in meesleuren. Terugvallen in dat uitgesleten patroon is oh zo eenvoudig. Je laten overspoelen door emoties gebeurt helaas eenvoudiger dan in je eigen kracht blijven. Maar met zijn allen kunnen we een nieuw patroon creëren. Door heel veel herhaling van positiviteit naar jezelf en anderen. Door te focussen op de dingen waar je dankbaar voor bent. Door jezelf te accepteren, waarderen en lief te hebben zoals je bent, als je weet dat je iedere dag streeft te leren van je fouten en het goede in jezelf naar boven wil halen en je voorneemt goed voor je omgeving te zijn. Alleen als we boven zelf gecreëerde pijn en angsten uitstijgen en al deze dingen onze kinderen leren. Alleen dan kunnen we de weg vrij maken voor harmonie, respect, vrijheid, voldoening, geluk. Voor wereldvrede.

Lessuggesties.

Onderbouw: als dagopener. Sluit allemaal even je ogen en glimlach, krul gewoon je lippen omhoog. Dat geeft al een fijn gevoel he? Laat dat fijne gevoel maar door je hele lijf gaan. En zeg zacht in je jezelf: “Het is belangrijk om lief tegen mezelf en tegen anderen te doen.”

Bovenbouw

Cut the crap! Weg met jouw onzingedachten.

Iedereen denkt wel eens negatief of naar of angstig over zichzelf. Zoals, Ik kan …. Niet goed, ik ben bang dat kinderen me niet aardig vinden….Neem een stelling over jezelf in je hoofd. Beantwoord volgende vragen op kladpapier:

 • Is het echt waar wat je denkt?
 • Weet je 100% zeker dat het echt ALTIJD waar is wat jij denkt over jezelf?
 • Als ik nu eens het tegenovergestelde van mezelf denk, of iets leuks, aardigs over mezelf zeg, is dat dan ook af en toe waar?
 • Hoe voel ik me als ik dat mijn nieuwe gedachte over mezelf maak?

 

Schrijf op een vel papier een lieve, leuke aanmoedigende gedachte over jezelf op. Versier het met plaatjes of stickers of kleur erbij, maak er een mooi schilderij van.

Alle kunstwerken kunnen in de klas opgehangen worden.

 

Bent u al voorbereid op de inspectie op Burgerschap van 2020?

Onlangs stuurde SLO een 100 pagina’s dik document over de richtlijnen voor Burgerschap waar op getoetst is en waar u straks in 2020 aan moet voldoen als de inspectie langskomt.

We zetten voor u de hoofdpunten op een rij. Bron: SLO

 1. Allereerst is de conclusie dat er nog te weinig vanuit een visie in een doorlopende lijn gewerkt wordt aan Burgerschap.
 2. Vervolgens wordt het model uit 2012 de essenties van Burgerschaps vorming Bron & van Vliet aangehaald met drie domeinen democratie, participatie en identiteit, waaronder doelen hangen van burgerschap in kennis, houding  en vaardigheden.

Jammer dat er slechts enkele aanpassingen aan dit model zijn gedaan in plaats van de nieuwe ontwikkelingen in het curriculum leidend te laten zijn. Er wordt veel gepraat over eerdere resultaten en eerdere toetsen. Elementen die toegevoegd zijn:

3. Verantwoordelijk gedrag, die juichen wij toe! Eigen verantwoordelijkheid nemen is één van de peilers van ICMW en één van de hoofdontwikkelgebieden waar onze methode aan werkt, zie de illustratie links (NB de illustratie is uit ons lesmateriaal, niet uit het advies van SLO).

4. Ook is de omgang met digitale media opgenomen.

5. Kennis van de grondwet, waarden van de democratie en kinderrechten zijn toegevoegd.

6. Als basis van burgerschap worden kerndoelen 36, 37, 38 en 39 genoemd. Taal (doel 1-4), sociaal emotioneel leren (kerndoel 34 en 35) en Wereldoriëntatievakken worden als ondersteunend beschouwd. Wel is er in de toets een belangrijke hoeveelheid houdingen en gedrag opgesomd die direct voortvloeien uit de sociaal-emotionele vaardigheden.

De meeste scholen hebben aparte lesmethodes voor sociaal-emotioneel leren, wereldoriëntatie en vullen het ‘gat’ Burgerschap aan met enkele losse opdrachten waardoor samenhangend leren voor Burgerschap lastig is. Let u er dus als school op dat u een visie vormt over Burgerschap en uw huidige methodes scant op de samenhang.

Wilt u een samenhangend geheel zonder te zoeken dan is ons lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld die aan alle kerndoelen en meer voldoet wellicht een uitkomst voor u. Neemt u vrijblijvend contact op via info@icmw.nl of tot ziens op de NOT, hal 1 stand B129 leermiddelen bij het startersatelier, laat ons u verrassen hoe creatief en fantasievol onze lessen zijn!

 

Registreer voor NOT en maak kans op 1 jaar gratis lesmateriaal van ICMW

Bekijk de wereld eens op een andere manier
Inspirerend en verrassend is de stand van Ik Creëer Mijn Wereld (B129 hal 1 bij startersatelier)
waar u ontdekt wat Lesgeven met Verbeeldingskracht is.

Met een bijzondere stand inrichting die niet alleen met het blote oog waarneembaar is maakt u kennis met het nieuwe online lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld voor Burgerschap en sociaal emotioneel leren PO dat op de NOT gelanceerd wordt. Een drietal gratis lessen krijgt u mee.

De creatieve speelse lessen maken lesgeven leuk en bieden u diepgang door onderliggende coachtechnieken waardoor kinderen meer zelfvertrouwen en beter grip op emoties krijgen. De lessen leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor respectvol gedrag in de groep en voor de wereld om zich heen.

Het lesmateriaal zorgt ervoor dat u in 2020 met een gerust hart de controle van onderwijsinspectie op Burgerschap doorkomt zonder extra lesdruk omdat u lessen kunt inbedden in verschillende roosteronderdelen. Dus zet deze stand alvast in uw ‘must see’ list voor de beurs.

Wilt u alvast meer lezen over het lesmateriaal kijk dan op onze site gerust verder.

Registreer nu voor de NOT via onze site en maak kans op een jaar lang gratis gebruik maken van ons online lesmateriaal!

Werkt de link niet? Klik dan rechtstreeks https://www.marvel-databadge.nl/not2019/reg/?link=9590b189f9736be9506f&lan=NL

 

Ik Creëer Mijn Wereld op NOT 2019 gelanceerd

Nieuwe lesmethode PO: Verhoogt zelfvertrouwen en
stimuleert kinderen vorm te geven aan hun ideale samenleving

‘Ik creëer mijn wereld’ op NOT 2019 gelanceerd


‘Ik creëer mijn wereld’ is een nieuwe, online lesmethode voor het primair onderwijs, die leerlingen
van groep 1 t/m 8 prikkelt hun kijk op zichzelf en de wereld te verkennen. In creatieve lessen worden ze zich bewust van de kracht van hun gedachten en leren ze daarmee hun gevoel, gedrag en de wereld om hen heen te beïnvloeden. Het resultaat: speelse lessen met diepgang, meer saamhorigheid en weerbare kinderen die groots durven dromen over de toekomst. De nieuwe lesmethode wordt tijdens de NOT in januari 2019 officieel gelanceerd en kan daar direct besteld worden.

Het toekomstgerichte lesmateriaal spreekt de verbeeldingskracht van kinderen aan met mindfulness, creatieve knutselopdrachten, multimedia en spel. Daarnaast biedt het docenten verdieping, doordat coachtechnieken en psychologische talent- en gedragsmodellen vertaald zijn naar laagdrempelige en eenvoudig toepasbare (kennis)lessen om acht jaar lang mee aan de slag te gaan. Op die manier geeft ‘Ik creëer mijn wereld’ leerlingen een duurzame en echt stevige basis mee.


De kracht van gedachten ontdekken
Droom groots en begin bij jezelf is het credo van ‘Ik creëer mijn wereld’. Via kleurrijke digibordverhalen en multimediaclips krijgen kinderen een nieuwe kijk op zichzelf en de wereld om hen heen. Daarna gaat u in lessen met de kinderen aan de slag om ze bewust te maken van hun eigen gedachten, gevoel en gedrag. U leert ze dit beïnvloeden door het formuleren van positieve gedachten, met fantasie, creativiteit, verbeeldingskracht, adem en door de aandacht te richten op de binnenwereld.

De wereld om je heen positief beïnvloeden
Van daaruit richten de kinderen vervolgens weer de blik naar buiten en leren ze contact maken met anderen en de wereld om hen heen beïnvloeden. Door positief te communiceren en in creatieve groepsopdrachten ervaren ze hoe het is om zélf het startpunt te zijn van oplossingen, positief groepsgedrag en een inspirerende wereld om hen heen. In de opdrachten diepen leerlingen thema’s uit als: de ideale samenleving, eigen waarheid, diversiteit, van elkaar leren, religie en spiritualiteit, vrijheid, geluk, vrede, duurzaamheid en respect.

Concrete invulling voor kerndoelen
‘Ik creëer mijn wereld’ sluit aan bij Bekrachtigd en Bewust Burgerschap en biedt modules op het gebied van: sociaal-emotionele vorming, talentontdekking, media-empowerment, digitale geletterdheid en groepsvorming (forming, storming, norming en performing). U werkt aan deze deelgebieden binnen de kerndoelen voor wereldoriëntatie, taal en kunstzinnige vorming. Alle modules zijn geheel gericht op de 21e eeuwse vaardigheden en sluiten aan op COTAN volgsystemen. ‘Ik creëer mijn wereld’ wordt voortdurend afgestemd op de ontwikkelingen omtrent het nieuwe curriculum, zodat uw lessen altijd up to date zijn.

Beleef zelf ‘Ik creëer mijn wereld’ op NOT
U vindt ons op het startersatelier achter in de hal voor didactiek, in stand:
01BV.B129

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen: Dat is onze missie. Want harmonie begint van binnen en dat harmonie daarbuiten mag beginnen met jou!

Dat is nogal een belofte. Soms is de dagelijkse realiteit vol conflict en is er weinig tijd voor lessen sociaal-emotioneel en burgerschap in het primair onderwijs. Als het pedagogisch klimaat en lessen burgerschap bij u op de agenda staan voor leerjaar 2018/2019, wellicht heeft u dan iets aan onze oplossing hiervoor.

Tijd creëren

Tijd is een vreemd iets. Het gaat eigenlijk om priori-tijd. Creatief en oplossingsgericht kijken naar tijd en kerndoelen. Kijk naar de elementen in de les en bedenk, bij welk doel past dit? Lessen sociaal-emotioneel passen zo in een begrijpend lezen les, een creatieve expressie les, als maandthema of een burgerschap opdracht als gezamenlijke spreekbeurt.

Meer plezier

Mensen werken efficiënter als er afwisseling is in energie. De hele dag stil en geconcentreerd werken lukt haast niet,werkt motivatie tegen en is ook gewoon niet leuk. Wist u dat groepsvorming bij uitstek plaatsvindt als kinderen de ruimte krijgen om te spelen, ook in de hogere groepen? Wij bedachten een kleine structuur voor speellessen die ook nog eens geschikt zijn om te ontdekken waar je talent ligt doordat ieder spel andere vaardigheden aanspreekt. Uitstekend voor de sfeer, goed als energizer en daarna gemotiveerd weer verder.

Harmonie in jezelf en in de wereld om je heen.

Eerst zelf sterk in je schoenen staan. Jezelf accepteren, respecteren en waarderen, dan pas kun je dat ook bij een ander. Iedere innerlijke onvrede zien we gespiegeld in anderen en dat is de oorzaak voor de meeste conflicten. Stelt u zich eens voor dat de tijd door docenten gemaakt wordt om iedere week onze lessen met diepgang te geven, die gestoeld zijn op persoonlijkheidsmodellen uit de psychologie, waar coachtechieken en oefeningen uit mindfulness verwerkt zijn tot fantasievolle en creatieve lessen. Waar het kind acht jaar lang werkt aan positieve basisovertuigingen, reguleren van emoties en bouwen aan zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dat versterkt óók de leerprestaties!

Kinderen oefenen acht jaar lang met respectvol gedrag. Het begint bij ICMW met onze zeven basiswaarden voor de dagelijkse praktijk en in iedere les. Kinderen leren open staan voor diversiteit. Oefeningen en opdrachten waarbij kinderen aangesproken worden zelf het voorbeeld te zijn dat ze willen zien om zich heen.

En al dit gaat met vallen en opstaan. Wij zelf zijn ook niet altijd het zonnetje in huis. Maar we blijven proberen en leren, zoals we de kinderen ook aanmoedigen. De lessen van ICMW geven u daarvoor handvatten, voor leerkracht en leerling. Het begint klein met de eerste stappen in groep 1. Binnen in jezelf. En samen met elkaar. Met één zandkorrel geen woestijn. Maar één druppel die in de oceaan valt rimpelt ver uit. Vele groepen, scholen en als het aan ons ligt landen verder en later bouwen we met elkaar aan harmonie. Ook samen met u?