Bent u al voorbereid op de inspectie op Burgerschap van 2020?

Onlangs stuurde SLO een 100 pagina’s dik document over de richtlijnen voor Burgerschap waar op getoetst is en waar u straks in 2020 aan moet voldoen als de inspectie langskomt.

We zetten voor u de hoofdpunten op een rij. Bron: SLO

  1. Allereerst is de conclusie dat er nog te weinig vanuit een visie in een doorlopende lijn gewerkt wordt aan Burgerschap.
  2. Vervolgens wordt het model uit 2012 de essenties van Burgerschaps vorming Bron & van Vliet aangehaald met drie domeinen democratie, participatie en identiteit, waaronder doelen hangen van burgerschap in kennis, houding  en vaardigheden.

Jammer dat er slechts enkele aanpassingen aan dit model zijn gedaan in plaats van de nieuwe ontwikkelingen in het curriculum leidend te laten zijn. Er wordt veel gepraat over eerdere resultaten en eerdere toetsen. Elementen die toegevoegd zijn:

3. Verantwoordelijk gedrag, die juichen wij toe! Eigen verantwoordelijkheid nemen is één van de peilers van ICMW en één van de hoofdontwikkelgebieden waar onze methode aan werkt, zie de illustratie links (NB de illustratie is uit ons lesmateriaal, niet uit het advies van SLO).

4. Ook is de omgang met digitale media opgenomen.

5. Kennis van de grondwet, waarden van de democratie en kinderrechten zijn toegevoegd.

6. Als basis van burgerschap worden kerndoelen 36, 37, 38 en 39 genoemd. Taal (doel 1-4), sociaal emotioneel leren (kerndoel 34 en 35) en Wereldoriëntatievakken worden als ondersteunend beschouwd. Wel is er in de toets een belangrijke hoeveelheid houdingen en gedrag opgesomd die direct voortvloeien uit de sociaal-emotionele vaardigheden.

De meeste scholen hebben aparte lesmethodes voor sociaal-emotioneel leren, wereldoriëntatie en vullen het ‘gat’ Burgerschap aan met enkele losse opdrachten waardoor samenhangend leren voor Burgerschap lastig is. Let u er dus als school op dat u een visie vormt over Burgerschap en uw huidige methodes scant op de samenhang.

Wilt u een samenhangend geheel zonder te zoeken dan is ons lesmateriaal van Ik Creëer Mijn Wereld die aan alle kerndoelen en meer voldoet wellicht een uitkomst voor u. Neemt u vrijblijvend contact op via info@icmw.nl of tot ziens op de NOT, hal 1 stand B129 leermiddelen bij het startersatelier, laat ons u verrassen hoe creatief en fantasievol onze lessen zijn!